GiaoKhoan.com

Giao khoán công việc cho những người có Tentuoi.comDanhHieu.com


Một dự án được ươm mầm tại QuocKhi.com

Đây là nơi kết nối nhu cầu giao khoán công việc giữa những người có tentuoi.com theo cách thủ công bởi những chuyên gia của GiaoKhoan.com

Trước tiên, chúng tôi sẽ tìm hiểu về năng lực và nhu cầu của bạn trên website YourName.tentuoi.com, YourName.luocsu.com, xem những lời phê của GiamKhao.com về bạn trên LoiPhe.com, xem những lời bàn của mọi người về bạn trên LoiBan.com, xem những lời than phiền của mọi người về bạn trên YourName.thanphien.com để thực sự hiểu về bạn. 

Có thể chúng tôi sẽ có một cuộc nói chuyện với bạn online để hiểu thêm về nhu cầu của bạn, video ghi hình cuộc nói chuyện này có thể dùng để gửi cho đối tác phù hợp với bạn (nếu được bạn cho phép).

Sau đó, chúng tôi sẽ gửi trang yourname.tentuoi.com/job đến những người phù hợp với nhu cầu của bạn để các bạn tự kết nối với nhau

Xin hãy luôn nhớ rằng, chúng ta đều là những người có tentuoi.com, tức là nếu bạn có những hành động 'không đẹp' sẽ bị người kia ThanPhien.com và có thể bạn sẽ bị CanhCao.com cảnh cáo điều đó trên YourName.canhcao.com để lưu giữ vĩnh viễn. Đó là lý do bạn nên hợp tác với những người có tentuoi.com cho những công việc hệ trọng nhất. 

Bạn không cần đóng phí khi gửi yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký. Bạn có thể tài trợ cho chúng tôi một khoản tiền tùy tâm thông qua Donation.vn sau khi chúng tôi đã giúp được điều gì đó cho bạn để khoản tiền đó luôn được cập nhật lên trang thư cảm tạ YourName.donation.vn.

Chân thành cảm tạ!