Nhận giao khoán

Link: Nhan.GiaoKhoan.com

Ứng viên chỉ cần tạo một trang YourName.tentuoi.com/job với đường dẫn tùy chỉnh là "job" để gửi trong biểu mẫu bên dưới. Hãy mô tả rõ những công việc, gói thầu mà bạn muốn nhận để chúng tôi gửi đường dẫn đó cho những người đăng các gói công việc trên trang Can.GiaoKhoan.com

Sau khi gửi biểu mẫu, chúng tôi sẽ xem những gì bạn thể hiện trên YourName.tentuoi.comYourName.luocsu.com để giới thiệu cho bạn những công việc phù hợp nhất.

Ứng viên không cần phải đóng bất cứ khoản phí nào khi đăng ký tại đây. Bạn có thể ủng hộ GiaoKhoan.com một khoản tiền tùy tâm qua Donation.vn sau khi đã được giới thiệu công việc bởi chúng tôi. Vui lòng xem tại Donation.GiaoKhoan.com.

Hãy đăng nhập bằng Gmail mà bạn tạo Tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới