Cần giao khoán

Link: Can.GiaoKhoan.com

Bạn chỉ cần tạo một trang YourName.tentuoi.com/job với đường dẫn tùy chỉnh là "job" để gửi trong biểu mẫu bên dưới. Hãy mô tả rõ công việc mà bạn cần giao khoán để chúng tôi sẽ gửi trang này đến các ứng viên tiềm năng đăng ký trên trang Nhan.GiaoKhoan.com. Khi bạn đã tìm được đối tác, hãy cập nhật trên trang đó để mọi người không dự thầu nữa

Bạn không cần phải đóng bất cứ khoản phí nào khi đăng ký tại đây. Bạn có thể ủng hộ GiaoKhoan.com một khoản tiền tùy tâm qua Donation.vn sau khi chúng tôi đã giúp bạn. Vui lòng xem tại Donation.GiaoKhoan.com.

Hãy đăng nhập bằng Gmail mà bạn tạo Tentuoi.com để điền biểu mẫu đăng ký bên dưới